Xây dựng thương hiệu là làm gì?

Xây dựng thương hiệu là một quá trình biến một sản phẩm, dịch vụ trở nên nổi tiếng hơn, được nhiều khách hàng biết đến hơn, tạo được dấu ấn mạnh mẽ trong tâm trí khách hàng thông qua các yếu tố: Triết lý thương hiệu, hình ảnh thương hiệu, chiến lược truyền thông thương hiệu;

Thực tế chứng minh rằng, các doanh nghiệp sở hữu thương hiệu mạnh đã giúp họ giải quyết các vấn đề một cách đơn giản hơn, tiết kiệm hơn và họ đạt được mục tiêu tốt và ổn định hơn.

Tại sao doanh nghiệp xây dựng thương hiệu?

Tăng năng lực cạnh tranh:

  • Thu hút và lôi cuốn khách hàng; Tạo nội lực cho nhân viên; Tạo hấp lực với các đối tác.

Nâng cao hiệu quả kinh doanh:

  • Bán được nhiều sản phẩm, dịch vụ hơn; Bán với giá cao hơn; Tăng lòng trung thành của khách hàng đối với thương hiệu; Dễ dàng vượt qua các rủi ro phát sinh trong kinh doanh.

Hiệu quả đầu tư:

  • Tạo sự tin tưởng và đồng lòng cổ đông; Thu hút các nhà đầu tư vào doanh nghiệp; Giá trị của một thương hiệu là triển vọng lợi nhuận mà thương hiệu đó mang lại cho nhà đầu tư trong hiện tại và tương lai
  • Thương hiệu là Di sản: Thương hiệu là tài sản vô hình nhưng nhiều khi có giá trị cao hơn cả tải sản hữu hình; Là di sản vô giá cho các thế hệ sau.

Dịch vụ khởi tạo thương hiệu:

  • Đặt tên thương hiệu, sáng tác slogan/ khẩu hiệu
  • Thiết kế sáng tạo logo/ nhãn hiệu
  • Quy chuẩn và hướng dẫn sử dụng logo/ nhãn hiệu
  • Thiết kế sáng tạo bộ nhận diện thương hiệu
  • Tư vấn Triết lý thương hiệu, Chiến lược thương hiệu
  • Tư vấn cải tiến, tái cấu trúc thương hiệu, mở rộng thương hiệu, thương hiệu nhánh.