Chuyên gia định vị và nhận diện thương hiệu

Làm sao để các doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng hiệu quả kinh doanh và nhanh chóng hội nhập thị trường quốc tế?

Làm sao để các doanh nghiệp nổi bật và được khắc sâu vào tâm trí khách hàng?

Làm sao để các nhà đầu tư nâng cao được giá trị tài sản nhờ sức mạnh thương hiệu?

Đó là những trăn trở và động lực để CEOVIC ra đời và phụng sự cộng đồng.

Ceovic là một chuyên gia tư vấn định vị thương hiệu, thiết kế khởi tạo và nhận diện thương hiệu. Với các chuyên gia hơn 12 năm kinh nghiệm và hơn 2.200 dự án đã được khách hàng tin yêu, CEOVIC là sự đảm bảo thành công cho thương hiệu của bạn.

Hãy liên hệ với CEOVIC, để chúng tôi mang giải pháp chuyên sâu, hiệu quả về định vị và nhận diện thương hiệu cho sự nghiệp kinh doanh của bạn.

Bộ Gene Giá Trị và Văn Hoá của CEOVIC

Tầm Nhìn

CEOVIC dẫn đầu về hiệu quả tư vấn định vị thương hiệu và khởi tạo, thiết kế nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp.

Sứ Mệnh

CEOVIC giúp nâng cao lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp và tăng giá trị tài sản cho nhà đầu tư bằng sức mạnh thương hiệu.

CEOVIC
GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU

Tận Tụy

Chia Sẻ

Tinh Thần

Cam Kết

Sáng Tạo

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU