Tầm nhìn

Đến năm 2025, Ceovic trở thành nhà cung cấp các dịch vụ về khởi tạo và nhận diện thương hiệu dẫn đầu tại các tỉnh phía Bắc và uy tín trên thị trường Việt Nam, nhà cố vấn doanh nghiệp thực chiến hiệu quả cho trên 500 doanh nghiệp.

Sứ mệnh

Ceovic có sứ mệnh tiếp bước thành công cho khách hàng, giúp kiến tạo những thương hiệu triệu đô, cố vấn doanh nghiệp thực chiến, tin cẩn, hiệu quả.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Sáng tạo:

Ceovic đề cao sự sáng tạo như là giá trị quan trọng nhất, nhằm tạo ra những sản phẩm, dịch vụ độc đáo và có bản sắc riêng; Ceovic coi trọng tinh thần học tập, cải tiến, “vượt lên chính mình”.

  • Hiệu quả:

Ceovic đề cao tính đơn giản, cảm xúc nhưng đầy hiệu quả, Ceovic tin rằng các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp luôn mang lại hiệu quả cao tới khách hàng.

  • Phù hợp:

Ceovic không chạy theo cái cao nhất, chúng tôi đề cao sự phù hợp; Đó là phù hợp với tiêu chuẩn, phù hợp với điều kiện của khách hàng.

  • Tận tâm:

Ceovic luôn nỗ lực làm hết trách nhiệm và hết khả năng để mang lại giá trị cho khách hàng và cho chính mình.

  • Chia sẻ:

Ceovic luôn tâm niệm sự chia sẻ sẽ mang lại giá trị; mong muốn mang giá trị của Ceovic tới khách hàng, đối tác, tới toàn thể người lao động, cũng như đến với cộng đồng và ngược lại.

  • Vui Vẻ:

Ceovic là một tập thể đoàn kết, luôn tư duy tích cực và tràn đầy năng lượng, tạo niềm vui cho chính mình và mang đến niềm vui cho người khác.