Dịch vụ Tư vấn Quản lý Doanh Nghiệp

Nhóm chuyên gia tư vấn Dịch vụ Tư vấn Quản lý của CEOVIC có kinh nghiệm sâu rộng về nhiều ngành nghề và sử dụng kiến thức này để cung cấp các dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi doanh nghiệp và cải thiện hoạt động.

Cách thức hỗ trợ khách hàng

Chúng tôi giúp khách hàng phân tích và hiểu được bồn yếu tố cơ bản của việc thay đổi hoạt động kinh doanh – con người, quy trình, công nghệ và rủi ro/kiểm soát – xác định các vấn đề trở ngại khiến doanh nghiệp chưa vươn tới hết tiềm năng của mình.

Chúng tôi áp dụng một phương pháp tiếp cận phối hợp, làm việc cùng khách hàng:

  • Hợp lý hóa và chuẩn hóa các hoạt động tài chính
  • Thiết kế và thiết lập các hệ thống quản lý hiệu quả hoạt động
  • Ứng dụng các sáng kiến về quản trị doanh nghiệp thông minh
  • Cân đối và củng cố chuỗi cung ứng
  • Xác định vốn hoạt động và cơ hội tối ưu hóa chi phí
  • Thiết lập phương pháp tiếp cận hiệu quả hơn trong công tác lập kế hoạch, lập ngân sách và dự báo

Với rất nhiều chuyên gia hoạt động tại các công ty đối tác trên toàn quốc, chúng tôi hướng tới mục tiêu cung cấp một dịch vụ thống nhất, chi phí hiệu quả để giúp các tổ chức khách hàng tạo khả năng ứng phó nhanh hơn với những thay đổi trong ngành nghề kinh doanh và thị trường của họ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *