Đặt tên thương hiệu

Bạn đang muốn khởi nghiệp hay đã khởi nghiệp nhưng tên công ty chưa được khách hàng nhớ hoặc nó không tạo được ấn tượng gì?
Nếu bạn không tự tin trong việc đặt tên cho “sự nghiệp” kinh doanh của mình thì hãy yên tâm để các công ty tư vấn thương hiệu giúp sức.

Khi đặt tên thương hiệu bắt buộc nhà tư vấn phải khảo sát thông tin doanh nghiệp của bạn. Bạn cần trả lời những câu hỏi: Điểm mạnh của doanh nghiệp là gì? Triết lý của doanh nghiệp là gì, cụ thể là mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp trong 10 năm tới là gì, doanh nghiệp bạn hoạt động nhờ động cơ nào thúc đẩy hay muốn đeo đuổi giá trị gì? Trong 10 giá trị mà bạn liệt kê ra thì hãy chọn ra từ 3 đến 5 giá trị quan trọng nhất; và những khách hàng mục tiêu mà bạn hướng tới.
Các tiêu chí mà nhà tư vấn đặt tên thương hiệu luôn lưu ý như sau:

  • Thể hiện sứ mệnh
  • Hướng tới khách hàng mục tiêu
  • Khả năng sở hữu, bảo hộ
  • Liên hệ chặt chẽ với nhãn hiệu, tên thương hiệu
  • Dễ đọc, dễ nhớ
  • Sự khác biệt
  • Tránh phạm húy
  • Url

Đối với những doanh nghiệp nhỏ, một cái tên xuất sắc hội đủ các tiêu chí trên sẽ mang lại hiệu quả tuyệt vời trong việc tiết kiệm cả thời gian và chi phí marketing cho doanh nghiệp.
Bạn cũng đừng bao giờ cho rằng một cái tên sẽ làm nên thương hiệu. Tên dù có tuyệt vời đến mấy cũng không thể nâng cánh cho một sản phẩm, dịch vụ tồi. Sản phẩm có trước thương hiệu có sau, vì vậy muốn có một thương hiệu mạnh, cần có tên thương hiệu dễ nhớ và khác biệt dựa trên nền tảng là sản phẩm tốt.