Tư vấn quản lý doanh nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001

Việc chấp nhận áp dụng ISO 9001:2015 là một quyết định chiến lược của tổ chức, doanh nghiệp giúp cải tiến hoạt động, nâng cao năng suất chất lượng.

Tại sao cần áp dụng ISO 9001

 • Giúp doanh nghiệp nắm bắt yêu cầu của khách hàng
 • Giúp doanh nghiệp tăng doanh thu từ những khách hàng mới
 • Giúp doanh nghiệp cải thiện chất lượng tổ chức và dịch vụ
 • Giúp doanh nghiệp nâng cao sự hài lòng của khách hàng
 • Giúp doanh nghiệp tạo nên văn hóa kinh doanh chuyên nghiệp
 • Giúp doanh nghiệp cải thiện hiệu quả, giảm sự lãng phí và tiết kiệm tiền

 Các bước triển khai

 • Khảo sát thực trạng hệ thống hiện hành
 • Tổ chức Ban chỉ đạo thực hiện triển khai
 • Đào tạo nhận thức
 • Đào tạo cách thức xây dựng hệ thống văn bản và tiến hành xây dựng văn bản của hệ thống quản lý (viết quy trình)
 • Ban hành và áp dụng (version 1) và hoạt động thực tế
 • Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ và tiến hành đánh giá nội bộ
 • Khắc phục sự không phù hợp và ban hành sửa đổi hệ thống tài liệu (Version 2)
 • Họp xét của lãnh đạo và đánh giá chứng nhận bên ngoài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *