Hình ảnh thương hiệu: đơn giản không đơn điệu

Cho dù là chi tiết nhỏ nhất cũng góp phần vào việc định vị hình ảnh thương hiệu chuyên nghiệp cho một nhãn hiệu.
Minh họa dưới đây là một bản trình bày đơn giản nhưng đem lại hiệu quả cao (bản Triết lý hoạt động của hãng thời trang #Ofision).
Màu sắc, chuẩn nhận diện, bố cục hài hòa, không lòe loẹt nhưng khá hấp dẫn, chi tiết icon đầu dòng cũng đặc trưng, chuyên nghiệp.
Tất cả những vấn đề này, được nêu trong quy chuẩn logo mà #CEOVIC tư vấn cho khách hàng.
Hãy cho khách hàng thấy bạn chuyên nghiệp từ việc nhỏ nhất, họ sẽ tin tưởng bạn ở những đơn hàng lớn.